Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mahdollisuuksien avaimia

Tunnelukot

 ”Vuodesta toiseen toistamme samoja virheitä – vuosi vuodelta vain ehkä hieman taidokkaammin!”

 Jokaisella on tunnelukkoja. Tunnelukot ovat varhain elämässä opittuja tapoja reagoida, ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Ne pohjautuvat uskomuksiin, joita meillä on itsestämme, toisista ihmisistä ja elämästä. Nämä uskomukset vaikuttavat voimakkaasti ja tiedostamattomina ajatteluumme, tunteisiimme ja toimintaamme. Tunnelukot saavat meidät toimimaan tietyn, tutun kaavan mukaan.

Tunnelukon avaaminen edellyttää valmiutta sietää epämukavuutta. Lukko on kohdattava ja sen toimintamekanismi ymmärrettävä, jotta sitä voisi työstää. Tunnelukkotyöskentelyn ideana on ennen muuta omien tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Kun näin tapahtuu, meillä on mahdollisuus tietoisesti päättää siitä, miten toimia tunnelukon aktivoituessa, mahdollisuus päättää toimia uudella tavalla vanhan ”automaattisen reagoinnin” sijasta.

 Elämää rajoittavat mallit ja niihin liittyvät 18 tunnelukkoa:

  Hylkääminen ja irrallisuus

  * hylkääminen

  * kaltoinkohtelu

  * tunnevaje

  * häpeällisyys/vajavuus

  * ulkopuolisuus

  Avuttomuus,

  riippuvaisuus

 * riippuvuus

 * suojattomuus

 * kietoutuneisuus

 * epäonnistuminen

  Rajattomuus

 * oikeutus

 * riittämätön  itsekontrolli

  Mukautuminen

 * alistuminen

 * uhrautuminen

 * hyväksynnän  haku

   Estyneisyys,

   elämänkielteisyys

 * pessimistisyys

  * emotionaalinen  estyneisyys

  * vaativuus

  * rankaisevuus

Tunnelukoista löytyy paljon tietoa ja niitä voi työstää itsekseenkin, mutta terapeutin apu voi helpottaa lukkojen avautumista. Tunnelukkojen käsittelyyn keskittyvää terapiaa sanotaan skeematerapiaksi.

Yksi keskeinen käsite skeematerapiassa on moodi eli kullakin hetkellä vallitseva minä-tila. Terapian pyrkimyksenä on vahvistaa vastuullisen aikuisen moodia, jolloin huonosti toimivat selviytymiskeinot pystytään korvaamaan rakentavammilla toimintatavoilla.

 

Voit halutessasi tehdä tunnelukkotestin täällä.

 

Lisää tietoa tunnelukoista:

http://www.tunnelukkosi.fi/

http://www.skeematerapia.fi/

Takanen, Kimmo. 2011. Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta. Helsinki: WSOY.

Takanen, Kimmo. 2017. Murra tunnelukkosi – työstä tunteet, toimi toisin. Helsinki: WSOY.

Young, Jeffrey E. & Klosko, Janet S. 2014. Avaa tunnelukkosi – vapaudu elämään täydesti. Helsinki: Kansanvalistusseura.